1831

Türkiye’de ilk resmî Protestan misyoner merkezi,Amerikalı misyoner William Godell tarafından İstanbul’da kuruldu.Godell’in ilk yaptığı işlerden biri İncil’in Ermeni harfleriyle Türkçe olarak basılmasını sağlamak ve Ermeniler arasında çalışmaları yoğunlaştırmak oldu.Türkiye Ermenileri,evlerinde de kiliselerinde de Türkçe konuşuyorlar,fakat Arap harflerini okumakta zorlanıyorlar diye, Ermenilere dönük İncil kitapları,Ermeni harfleriyle Türkçe olarak basıldı.Osmanlı ülkesinde unutulmaya yüz tutmuş Ermeniceyi dirilten,Ermenilere Ermenice öğreten,Ermenice gramer ve sözlük kitaplarını yazanlar misyonerler oldu.

***

1833

İzmir’de ilk Amerikan misyoner matbaası açıldı.

*

1834

Amerikan misyonerleri,Türkiye Ermenileri arasında eğitim hareketi başlattı ve İstanbul’un Beyoğlu semtinde ilk misyoner okulu açıldı.