McCarty Bombaladı

ABD’deki Louisville Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Justin McCarthy, “Ermeniler, terörizm ve cinayetleri silah olarak kullandılar” dedi.

McCarthy, Avusturya’nın başkenti Viyana’da “Did You Know” (Biliyor musun) Derneği’nce düzenlenen “1. Dünya Savaşı ve Osmanlı’nın Doğusundaki Halklar” konulu konferansta, tarihin çok karmışık olduğunu belirterek, tarihi olayları değerlendirirken o dönemde yaşanan olayların dikkate alınması gerektiğini ifade […]

Sahtekâr ABD Elçisi

Fotoğraftaki şahıs, 1915’deki Ermeni Tehciri’ni Washington’a çarpıtarak rapor eden ABD’nin İstanbul Büyükelçisi Henry Morgenthau’dur.

*

(…1914 yılı yazında başlatılan Ermeni katliamı propagandası ile ilerde çalınacak minârenin kılıfı hazırlanmıştır.İngiltere ve Fransa’nın Amerika’yı savaşa sokmak hedeflerine  Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamak hedefleri de eklenince,Ermeni katliamı propagandası daha da güçlenmiştir.2 Kasım 1914’te Rusya Osmanlı Devleti’ne  savaş ilân etti.Üç gün sonra müttefikleri […]

Yazan |Nisan 20th, 2015|İsyanlar, Tehcir, Yalanlar|Yorum yok

”Palavra Ortaya Çıktı”

(…Karakin Pastırmacıyan, Erzurum’da doğmuş, İkinci Meşrutiyet döneminde Erzurum milletvekili olarak meclise girmiş, Birinci Dünya Savaşı sırasında imparatorluğa ihânet ederek Ruslar’la işbirliğine girmişti. Pastırmacıyan, Rus birliklerine katılarak Doğu’da işlenen Ermeni vahşetinin tertipçileri arasında yer aldı. Ermeniler, târihî vesîkaları değiştirmekte mâhir olmuşlardı. Kendi yaptıkları katliamları Müslümanlara mâl etmekten çekinmiyorlardı. Hürriyet Gazetesi’nde çıkan bir haberde ise, yıllardır […]

Yazan |Şubat 10th, 2015|Belgeler, Yalanlar|Yorum yok

Ermeni Târihinin Sırrı-3

Meselâ, Ermeniler’ce ‘’Ermeni târihinin en muhteşem devri’’ olarak gösterilen,(M.Ö.95-55) yılları arasındaki ‘’ Hükümdar Büyük Dikran’’, Ermeni bile değildir ve Partlar’dandır.

(…görüldüğü veçhile ‘’Ara-Semiramis’’ masalı, tamâmiyle Adonis-Afrodit efsânesinin Ermeni târihine sokulmuş kaba bir taklidinden başka bir şey değildir.

Liynch:’’Ara ve Semiramis, Tammuz-İştar, Yunanlılar’ın Adonis’i ve Afrodit’idir. Asur kraliçesinin Ermanistan’a gelişi, Ara’yı tâkip edişi, Ermenistan’a İştar ilâhesine tapmak […]

Çalıntı bir Ecdat

4.

Esat URAS,’’Hıstoire de Peuple Armenian) isimli J.De Morgan’ın eserinden naklen şunları yazıyor:

(Hepsi papaz olan bu memleket müverrihlerinin -–yâni Ermeni târihçilerin—milletlerinin aslını Kitâb-ı Mukaddes an’anelerine bağlamak için ne kadar uğraşmış, Hayk neslini bunlara yaklaştırmak maksadıyla eski rivâyet ve an’aneleri ne kadar tahrif etmiş olduklarını görüyoruz. Bu hareket, yalnız târihî vak’alar hakkında değil, hükümdar âileleri için […]

Değerler Kaybı

Şu sıralar, ülkemizde moda olan buluş(!),’’dindar bir nesil yetiştirmek’’dir; Ahlâk sâhibi ve millî değerleri ile donatılmış nesiller değil! İşte bu garâbettir ki, milletimizin İslâm’ı anlayış, kavrayış ve uygulayışında da temelden bir değişikliğe yol açmıştır. Dinle ilgili her alanda bu değişikliği açıkça görmek mümkündür. Ezan’dan Kur’ân okumaya ve kılık kıyâfetten tutun da insan ilişkilerindeki kabalığa […]

Yazan |Eylül 26th, 2014|Gerçekler, Yalanlar|1 Yorum