Şehitlerimiz

Ruslar’ın Gözünden-6

(21 Haziran 1918 günü Batum’da Binbaşı Mehmed Sâdık’ın Türkçe tercümesini bitirdiği bu ‘’Târihçe’’,1918’de Erzurum(veya Trabzon)da basılmıştır. Tercüme baskısının aslı,1939’da Kâzım Karabekir Paşa’nın İstanbul’da çıkan ‘’Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu’’ adlı kitabında yayınlanmıştır. (Erzincan-Erzurum-Kars-Revan-Nahçıvan-Ahılkelek ile Borçalı’daki Ermeni Vahşetleri ve Mezâlimi Üzerine,1918-1921 arasında basılmış Türkçe ve Fransızca 7 risâlenin asılları)-Kardeş Matbaası,1970-ANK.) Rusça aslı, Harp Târihi Dâiresi Arşivi, […]

”Mezarlıktan Ölü Fışkırıyordu”

(…Erzurum’da öyle acıklı manzaralar  gördük ki, insanı insanlıktan iğrendiriyordu; Halk, gözyaşIarı ile şuraya-buraya, kimi oğlunu, kimi babasını kimi karısını süngülenmiş veya yakılmış buluyor, saçlarını yoluyordu. Birçok sokaklarda, hiç hayat görünmüyordu. Yerlerde çocuk, kadın yaşlı, kanlar içinde yatıyordu. Yalnız son  gece (11-12 Mart 1918’de) üç bin müslüman kestiklerini, iyice övünerek Ermeniler, Ruslar’a anlatmışlar; bunu Yarbay […]

İçi Ceset Dolu Kuyular

(…Ermeni kıyıcılıklarını/kıyım-zulüm-cinâyet bizzat gördük; Erzincan’daki Rus subayı da gördüklerini yazdı. Bir çok fotograf ve raporlar -Belgeler Kitabı’nda- tutanak biçiminde yazıldı. Birçok güzel yapılar, kışlalar yakılmıstı. Bâzılarının içlerine insan doldurarak ateşe vermişler. İçi cesed dolu kuyular çoktu. Bu dokunaklı görünüşler, Erzurum ve çevresinde de ne kıyıcılıklar geçtiğini, bize gösteriyordu.

….Geçtiğim yerlerde, hayat kalmadığını görüyordum. Karargâhımın bulunduğu […]

Şerefsizler Erzurum’da…

(… Ermeniler Revan şehrinde geceleri müslümanların evlerine tecâvüz ediyorlarmış. Mallarını gasb ve ırzlarına tecâvüz etmek gibi mezâlim icrâ ediyorlarmiş. Kasaba hâricinde, hattâ İstasyon Yolu üzerinde gurûbdan/güneş battıktan  sonraya kalan müslümanlar kayboluyorlarmış. Kırda, sahrâda hiçbir müslüman dolaşamıyormuş. Dolaşanlar olursa derhal Ermeniler tarafından yakalanıp öldürülüyorlarmış. Revan’in Kabristanlık mahallesinde Ali oğlu Cebbar’ın gözünün önünde evine girmişler, nâmusuna […]

Muş’tan Vahşet Manzaraları-2

Muş jandarma erlerinden Kale mahalleli Mevlüt oğlu Mehmed’in yeminle zapt edilmiş ifadesidir:

“Ben Muş’un Liz mıntıkasında bulunan müfreze kumamdanına posta götürmeye memur olmuştum. 28 Kanûnsâni 331 ‘de yola çıktım. Bir müddet ilerleyince çevremi Ermeni çetesine mensub silâhlı bazı kimseler sardı. Bunlardan Bulanıklı Keşiş oğlu Ginyaz, Abmu köylü Gazar, Kebulan köylü Budu, Muş’lu Mülkek oğlu ve […]

Yazan |Haziran 28th, 2015|Belgeler, Ermeniler, Soykırım|Yorum yok

Muş’tan Vahşet Manzaraları

Muş halkından Mehmed Resül’ün yeminle zaptolunan ifadesidir: (*)

“Ben asker olarak harpte bulunuyordum. Aldığım yaradan dolayı, Bistis cihetine doğru çekilen müfrezeyi takip edemeyerek benim gibi yaralı ve sakat olan diğer üç askerle birlikte geri kaldık. Bir müddet sonra, Rus kazaklarının rehberi olan Ermeni çeteleri yanımıza geldi­Ier. Arkadaşlarımızdan Harput’lu, Hüseyin ismindeki askerin gözlerini, çıkararak ”kalk bak, […]

Bitlis’te Ermeniler

İsimleri,yetki ve vazîfeleri ile imzâları aşağıda zikredilen kişiler tarafından tutulan zabıttır: 

Ermeniler tarafından Bitlis’de tahrip edilen yıkılan mâbedler, kutsal yerler, resmî dâireler ve bazı umûmî binalar şunlardır:

CâmiIer:

Meydan Câmii Şerifi

Câmi-i Kebîr

Hoca Bey Câmi-i Şerifi

Gökmeydan Câmi-i Şerifi

Şeyh Hasan Câmi-i Şerifi

Kuru Peyker Câmi-i Şerifi

Farisiye Câmi-i Şerifi

Kureyş Câmi-i Şerifi

Mermot Câmi-i Şerifi

Taş Câmi-i Şerifi

Kızılmescid Câmi-i Şerifi

Alemdar Câmi-i Şerifi

Şerefiye Câmi-i Şerifi

Çihar […]

McCarty Bombaladı

ABD’deki Louisville Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Justin McCarthy, “Ermeniler, terörizm ve cinayetleri silah olarak kullandılar” dedi.

McCarthy, Avusturya’nın başkenti Viyana’da “Did You Know” (Biliyor musun) Derneği’nce düzenlenen “1. Dünya Savaşı ve Osmanlı’nın Doğusundaki Halklar” konulu konferansta, tarihin çok karmışık olduğunu belirterek, tarihi olayları değerlendirirken o dönemde yaşanan olayların dikkate alınması gerektiğini ifade […]

Soykırım-7

Ermeniler Türkler’e mezâlim yaparken Avrupa’da ve Amerika’da çesitli propaganda vâsıtalarından istifâde ederek Türkler’in Ermeniler’e zulmettiğini söylerler…Bunun üzerine Amerika bir tahkik/araştırma hey’eti gönderir. Amerikan Hey’et Başkanlığı’na Birinci Kafkas Kolordu Kumandanlığı’nın vermiş olduğu raporun bazı kısımlarını resmiyete intikal etmiş şekliyle nazar-ı ibretinize sunmak istiyorum:

Kars ve Sarıkamış civarında yine Temmuz ayı içinde Ermeniler, müsIüman gençlerini toplayarak kaybetmişlerdir/yok […]

Bir Ermeni Belgesi

Ermeni İhtilâl komitesinin taraftarlarıyla birlikte silâhlı bir ayaklanma yapmak üzere bulunduğunu, biz uyuyan diplomasiden değil, bir Ermeni ihtilâl organı olan “Haik” in 1-Eylül-1898 târihli nüshasından öğreniyoruz.

Sözde “Ermenistan Faciaları”nın(!) ortaya çıkmasından üç hafta evvel aynı gazete şöyle yazıyordu: ” Karışıklıklar önce İstanbul’da başlıyacak ve Ermeniler korkmadan silâha sarılacaklardır.  Galeyana gelmiş kalabalık esasen korku nedir bilmez.  […]