Ruslar’ın Gözünden

I WITNESSED and LIVED THROUGH-1

PRESENTATION

One of the methods used in learning and enlightening of the historical truths

with all their due aspects is the studying of the testimonies of the witnesses.

At this point the testimonies of the first hand eye-witnesses become

extremely important.

The sources of reference used in studying the events that took place on the

Eastern Front, during the First […]

Gördüklerim Yaşadıklarım-1

Tarihî olayları gerçek yönleriyle ortaya çıkarmak, öğrenmek ve

aydınlatmak için uygulanan yöntemlerden birisi de tanıkların şahitliğine

başvurmaktır. Doğal olarak olayın birinci derecede görgü tanıklarının ifadeleri

çok önemlidir.

Birinci Dünya Savaşı’nda, Doğu Cephesi’nde meydana gelen olayların

aydınlatılmasında kullanılan başvuru kaynakları da arşiv belgeleridir. Bu

cephedeki Ermeni kaynaklı olayların gerçek yönünün ortaya konmasında,

birinci derecede tanıkların şahitliklerinin önemi inkâr edilemez. Gnkur. ATASE

Başkanlığınca yayımlanan […]

Rusların Gözünden-8

(…25 Şubat’ta Erzurum Demiryolu İstasyonu’nda bir takım Ermeniler, silâhsız ve mutî İslâm ahâliden on kişiden çoğunu kurşuna dizmişler. Bunları korumak ve saklamak teşebbüsünde bulunan Rus subaylarını, ölümle tehdit etmişlerdir. Bu sırada hiç suçu olmayan bir Türk’ü öldürdüğünden dolayı, bir Ermeni’yi hapsetmiştim. Umum Kumandan, Divân-ı Harp kurulmasını emretmişti. Eski Kanun’a göre, cinâyet işleyenler idam edilecekti. […]

Yazan |Eylül 11th, 2015|Ruslar'ın Gözünden|Yorum yok

Ruslar’ın Gözünden- 7

(21 Haziran 1918 günü Batum’da Binbaşı Mehmed Sâdık’ın Türkçe tercümesini bitirdiği bu ‘’Târihçe’’,1918’de Erzurum(veya Trabzon)da basılmıştır. Tercüme baskısının aslı,1939’da Kâzım Karabekir Paşa’nın İstanbul’da çıkan ‘’Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu’’ adlı kitabında yayınlanmıştır. (Erzincan-Erzurum-Kars-Revan-Nahçıvan-Ahılkelek ile Borçalı’daki Ermeni Vahşetleri ve Mezâlimi Üzerine,1918-1921 arasında basılmış Türkçe ve Fransızca 7 risâlenin asılları)-Kardeş Matbaası,1970-ANK.) Rusça aslı, Harp Târihi Dâiresi Arşivi, […]

Ruslar’ın Gözünden-6

(21 Haziran 1918 günü Batum’da Binbaşı Mehmed Sâdık’ın Türkçe tercümesini bitirdiği bu ‘’Târihçe’’,1918’de Erzurum(veya Trabzon)da basılmıştır. Tercüme baskısının aslı,1939’da Kâzım Karabekir Paşa’nın İstanbul’da çıkan ‘’Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu’’ adlı kitabında yayınlanmıştır. (Erzincan-Erzurum-Kars-Revan-Nahçıvan-Ahılkelek ile Borçalı’daki Ermeni Vahşetleri ve Mezâlimi Üzerine,1918-1921 arasında basılmış Türkçe ve Fransızca 7 risâlenin asılları)-Kardeş Matbaası,1970-ANK.) Rusça aslı, Harp Târihi Dâiresi Arşivi, […]

Ruslar’ın Gözünden Ermeniler-5

(21 Haziran 1918 günü Batum’da Binbaşı Mehmed Sâdık’ın Türkçe tercümesini bitirdiği bu ‘’Târihçe’’,1918’de Erzurum(veya Trabzon)da basılmıştır. Tercüme baskısının aslı,1939’da Kâzım Karabekir Paşa’nın İstanbul’da çıkan ‘’Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu’’ adlı kitabında yayınlanmıştır. (Erzincan-Erzurum-Kars-Revan-Nahçıvan-Ahılkelek ile Borçalı’daki Ermeni Vahşetleri ve Mezâlimi Üzerine,1918-1921 arasında basılmış Türkçe ve Fransızca 7 risâlenin asılları)-Kardeş Matbaası,1970-ANK.) Rusça aslı, Harp Târihi Dâiresi Arşivi, […]

Rus Yarbayı Anlatıyor-4

(21 Haziran 1918 günü Batum’da Binbaşı Mehmed Sâdık’ın Türkçe tercümesini bitirdiği bu ‘’Târihçe’’,1918’de Erzurum(veya Trabzon)da basılmıştır. Tercüme baskısının aslı,1939’da Kâzım Karabekir Paşa’nın İstanbul’da çıkan ‘’Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu’’ adlı kitabında yayınlanmıştır. (Erzincan-Erzurum-Kars-Revan-Nahçıvan-Ahılkelek ile Borçalı’daki Ermeni Vahşetleri ve Mezâlimi Üzerine,1918-1921 arasında basılmış Türkçe ve Fransızca 7 risâlenin asılları)-Kardeş Matbaası,1970-ANK.) Rusça aslı, Harp Târihi Dâiresi Arşivi, […]

Rus Yarbay Anlatıyor-3

(21 Haziran 1918 günü Batum’da Binbaşı Mehmed Sâdık’ın Türkçe tercümesini bitirdiği bu ‘’Târihçe’’,1918’de Erzurum(veya Trabzon)da basılmıştır. Tercüme baskısının aslı,1939’da Kâzım Karabekir Paşa’nın İstanbul’da çıkan ‘’Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu’’ adlı kitabında yayınlanmıştır. (Erzincan-Erzurum-Kars-Revan-Nahçıvan-Ahılkelek ile Borçalı’daki Ermeni Vahşetleri ve Mezâlimi Üzerine,1918-1921 arasında basılmış Türkçe ve Fransızca 7 risâlenin asılları)-Kardeş Matbaası,1970-ANK.) Rusça aslı, Harp Târihi Dâiresi Arşivi, […]

Rus Yarbay Anlatıyor

(21 Haziran 1918 günü Batum’da Binbaşı Mehmed Sâdık’ın Türkçe tercümesini bitirdiği bu ‘’Târihçe’’,1918’de Erzurum(veya Trabzon)da basılmıştır. Tercüme baskısının aslı,1939’da Kâzım Karabekir Paşa’nın İstanbul’da çıkan ‘’Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu’’ adlı kitabında yayınlanmıştır. (Erzincan-Erzurum-Kars-Revan-Nahçıvan-Ahılkelek ile Borçalı’daki Ermeni Vahşetleri ve Mezâlimi Üzerine,1918-1921 arasında basılmış Türkçe ve Fransızca 7 risâlenin asılları)-Kardeş Matbaası,1970-ANK.) Rusça aslı, Harp Târihi Dâiresi Arşivi, […]

Türkler’e Soykırım

(21 Haziran 1918 günü Batum’da Binbaşı Mehmed Sâdık’ın Türkçe tercümesini bitirdiği bu ‘’Târihçe’’,1918’de Erzurum(veya Trabzon)da basılmıştır. Tercüme baskısının aslı,1939’da Kâzım Karabekir Paşa’nın İstanbul’da çıkan ‘’Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu’’ adlı kitabında yayınlanmıştır. (Erzincan-Erzurum-Kars-Revan-Nahçıvan-Ahılkelek ile Borçalı’daki Ermeni Vahşetleri ve Mezâlimi Üzerine,1918-1921 arasında basılmış Türkçe ve Fransızca 7 risâlenin asılları)-Kardeş Matbaası,1970-ANK.) Rusça aslı, Harp Târihi Dâiresi Arşivi, […]