Gerçekler

For the attention of the members of the German Federal Parliament-II

The Position of the Law Regarding the Resolution of this Two-Century Long Problem?

During 1916 the Ottoman government tried one thousand three hundred and ninety seven (1397) persons in the employment of the state who had been negligent and co-operated with those who had attacked Armenian civilians during the relocations; sixty-seven (67) of those […]

Yazan |Mayıs 22nd, 2016|Ermeniler, Genel, Gerçekler|Yorum yok

Alman Federal Cumhuriyeti Meclis Üyelerine -II

Pek Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Bu 2 Asırlık Meselede Son Çözüm Mercii hukuk ne diyor, ona da bakalım:

1.Osmanlı Türk Devleti, göç sırasında (1916) ihmal gösteren, saldırganlarla işbirliği yapan 1397 görevliyi Divan-ı Harp’te yargılayarak 67’si idam, diğerlerini çeşitli ağır cezalara çarptırmıştır. Katliamı planlayan bir devlet, kendi görevlisine böyle bir ceza verebilir mi?

İngiliz Kraliyet Başsavcısının […]

Yazan |Mayıs 22nd, 2016|Belgeler, Gerçekler|Yorum yok

For the attention of the members of the German Federal Parliament-1

19 May 2016

Esteemed Member of the German Federal Parliament,

We have learnt of the developments relating to the possibility of the Armenian allegations being discussed in the German parliament. In the framework of international law, human rights, peace, stability and security we would like to bring some information to your attention. We address those who […]

Yazan |Mayıs 20th, 2016|Belgeler, Ermeniler, Gerçekler|Yorum yok

Alman Federal Cumhuriyeti Meclis Üyelerine-1

19 Mayıs 2016

 Pek Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Asılsız Ermeni iddialarının Federal Parlamentoda görüşülmesi için çalışmaların başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Uluslararası hukuk, insan hakları, barış, istikrar ve güvenlik açısından bazı bilgileri dikkatlerinize sunmayı görev biliyoruz.  Bu konuda gerçeği, ama sadece gerçeği bilmek; adalete, egemenliklere, demokrasi ve özgürlüklere saygılı olmak isteyen herkese seslenmek istiyoruz.

Ermeni Meselesi Ne Zaman Başlamıştır, […]

Yazan |Mayıs 20th, 2016|Ermeniler, Gerçekler|Yorum yok

Biz de Kimiz?–5

”Türk, asillerin asilidir. Yapmacık olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asâlet ona tabiatın hediyesidir.”

               –Pierre Loti–

Ruslar’ın Gözünden-6

(21 Haziran 1918 günü Batum’da Binbaşı Mehmed Sâdık’ın Türkçe tercümesini bitirdiği bu ‘’Târihçe’’,1918’de Erzurum(veya Trabzon)da basılmıştır. Tercüme baskısının aslı,1939’da Kâzım Karabekir Paşa’nın İstanbul’da çıkan ‘’Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu’’ adlı kitabında yayınlanmıştır. (Erzincan-Erzurum-Kars-Revan-Nahçıvan-Ahılkelek ile Borçalı’daki Ermeni Vahşetleri ve Mezâlimi Üzerine,1918-1921 arasında basılmış Türkçe ve Fransızca 7 risâlenin asılları)-Kardeş Matbaası,1970-ANK.) Rusça aslı, Harp Târihi Dâiresi Arşivi, […]

”Mezarlıktan Ölü Fışkırıyordu”

(…Erzurum’da öyle acıklı manzaralar  gördük ki, insanı insanlıktan iğrendiriyordu; Halk, gözyaşIarı ile şuraya-buraya, kimi oğlunu, kimi babasını kimi karısını süngülenmiş veya yakılmış buluyor, saçlarını yoluyordu. Birçok sokaklarda, hiç hayat görünmüyordu. Yerlerde çocuk, kadın yaşlı, kanlar içinde yatıyordu. Yalnız son  gece (11-12 Mart 1918’de) üç bin müslüman kestiklerini, iyice övünerek Ermeniler, Ruslar’a anlatmışlar; bunu Yarbay […]

İçi Ceset Dolu Kuyular

(…Ermeni kıyıcılıklarını/kıyım-zulüm-cinâyet bizzat gördük; Erzincan’daki Rus subayı da gördüklerini yazdı. Bir çok fotograf ve raporlar -Belgeler Kitabı’nda- tutanak biçiminde yazıldı. Birçok güzel yapılar, kışlalar yakılmıstı. Bâzılarının içlerine insan doldurarak ateşe vermişler. İçi cesed dolu kuyular çoktu. Bu dokunaklı görünüşler, Erzurum ve çevresinde de ne kıyıcılıklar geçtiğini, bize gösteriyordu.

….Geçtiğim yerlerde, hayat kalmadığını görüyordum. Karargâhımın bulunduğu […]

Şerefsizler Erzurum’da…

(… Ermeniler Revan şehrinde geceleri müslümanların evlerine tecâvüz ediyorlarmış. Mallarını gasb ve ırzlarına tecâvüz etmek gibi mezâlim icrâ ediyorlarmiş. Kasaba hâricinde, hattâ İstasyon Yolu üzerinde gurûbdan/güneş battıktan  sonraya kalan müslümanlar kayboluyorlarmış. Kırda, sahrâda hiçbir müslüman dolaşamıyormuş. Dolaşanlar olursa derhal Ermeniler tarafından yakalanıp öldürülüyorlarmış. Revan’in Kabristanlık mahallesinde Ali oğlu Cebbar’ın gözünün önünde evine girmişler, nâmusuna […]

Kaçaznuni Raporu-6

Bu Rapor 1923 yılında Bükreşte Tasnaksutyun Partisi tarafından kongreye sunulduktan sonra Ermenistanda yasaklanmıştır ve ayrıca farklı dillerde Kitap haline getirildikten sonraki tercümeleri de Avrupadaki bir çok kütüphaneden toplatılmış ve yok edilmiştir.

*

Daha sonraki sayfalarda, Batılı devletlerin kendilerini yüz üstü bıraktığını belirten Kaçaznuni, Türkiye’nin zaferinden sonra Lozan Konferansı’nda Ermeni Meselesi’nin artık kapandığını ifade ederek geçmişin genel bir […]

Yazan |Haziran 29th, 2015|Belgeler, Ermeniler, Gerçekler|Yorum yok