Alman Federal Cumhuriyeti Meclis Üyelerine -II

Pek Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Bu 2 Asırlık Meselede Son Çözüm Mercii hukuk ne diyor, ona da bakalım:

1.Osmanlı Türk Devleti, göç sırasında (1916) ihmal gösteren, saldırganlarla işbirliği yapan 1397 görevliyi Divan-ı Harp’te yargılayarak 67’si idam, diğerlerini çeşitli ağır cezalara çarptırmıştır. Katliamı planlayan bir devlet, kendi görevlisine böyle bir ceza verebilir mi?

İngiliz Kraliyet Başsavcısının […]

Yazan |Mayıs 22nd, 2016|Belgeler, Gerçekler|Yorum yok

For the attention of the members of the German Federal Parliament-1

19 May 2016

Esteemed Member of the German Federal Parliament,

We have learnt of the developments relating to the possibility of the Armenian allegations being discussed in the German parliament. In the framework of international law, human rights, peace, stability and security we would like to bring some information to your attention. We address those who […]

Yazan |Mayıs 20th, 2016|Belgeler, Ermeniler, Gerçekler|Yorum yok

I WITNESSED and LIVED THROUGH-1

PRESENTATION

One of the methods used in learning and enlightening of the historical truths

with all their due aspects is the studying of the testimonies of the witnesses.

At this point the testimonies of the first hand eye-witnesses become

extremely important.

The sources of reference used in studying the events that took place on the

Eastern Front, during the First […]

Gördüklerim Yaşadıklarım-1

Tarihî olayları gerçek yönleriyle ortaya çıkarmak, öğrenmek ve

aydınlatmak için uygulanan yöntemlerden birisi de tanıkların şahitliğine

başvurmaktır. Doğal olarak olayın birinci derecede görgü tanıklarının ifadeleri

çok önemlidir.

Birinci Dünya Savaşı’nda, Doğu Cephesi’nde meydana gelen olayların

aydınlatılmasında kullanılan başvuru kaynakları da arşiv belgeleridir. Bu

cephedeki Ermeni kaynaklı olayların gerçek yönünün ortaya konmasında,

birinci derecede tanıkların şahitliklerinin önemi inkâr edilemez. Gnkur. ATASE

Başkanlığınca yayımlanan […]

Ruslar’ın Gözünden- 7

(21 Haziran 1918 günü Batum’da Binbaşı Mehmed Sâdık’ın Türkçe tercümesini bitirdiği bu ‘’Târihçe’’,1918’de Erzurum(veya Trabzon)da basılmıştır. Tercüme baskısının aslı,1939’da Kâzım Karabekir Paşa’nın İstanbul’da çıkan ‘’Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu’’ adlı kitabında yayınlanmıştır. (Erzincan-Erzurum-Kars-Revan-Nahçıvan-Ahılkelek ile Borçalı’daki Ermeni Vahşetleri ve Mezâlimi Üzerine,1918-1921 arasında basılmış Türkçe ve Fransızca 7 risâlenin asılları)-Kardeş Matbaası,1970-ANK.) Rusça aslı, Harp Târihi Dâiresi Arşivi, […]

Ruslar’ın Gözünden-6

(21 Haziran 1918 günü Batum’da Binbaşı Mehmed Sâdık’ın Türkçe tercümesini bitirdiği bu ‘’Târihçe’’,1918’de Erzurum(veya Trabzon)da basılmıştır. Tercüme baskısının aslı,1939’da Kâzım Karabekir Paşa’nın İstanbul’da çıkan ‘’Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu’’ adlı kitabında yayınlanmıştır. (Erzincan-Erzurum-Kars-Revan-Nahçıvan-Ahılkelek ile Borçalı’daki Ermeni Vahşetleri ve Mezâlimi Üzerine,1918-1921 arasında basılmış Türkçe ve Fransızca 7 risâlenin asılları)-Kardeş Matbaası,1970-ANK.) Rusça aslı, Harp Târihi Dâiresi Arşivi, […]

Kaçaznuni Raporu-6

Bu Rapor 1923 yılında Bükreşte Tasnaksutyun Partisi tarafından kongreye sunulduktan sonra Ermenistanda yasaklanmıştır ve ayrıca farklı dillerde Kitap haline getirildikten sonraki tercümeleri de Avrupadaki bir çok kütüphaneden toplatılmış ve yok edilmiştir.

*

Daha sonraki sayfalarda, Batılı devletlerin kendilerini yüz üstü bıraktığını belirten Kaçaznuni, Türkiye’nin zaferinden sonra Lozan Konferansı’nda Ermeni Meselesi’nin artık kapandığını ifade ederek geçmişin genel bir […]

Yazan |Haziran 29th, 2015|Belgeler, Ermeniler, Gerçekler|Yorum yok

Muş’tan Vahşet Manzaraları-2

Muş jandarma erlerinden Kale mahalleli Mevlüt oğlu Mehmed’in yeminle zapt edilmiş ifadesidir:

“Ben Muş’un Liz mıntıkasında bulunan müfreze kumamdanına posta götürmeye memur olmuştum. 28 Kanûnsâni 331 ‘de yola çıktım. Bir müddet ilerleyince çevremi Ermeni çetesine mensub silâhlı bazı kimseler sardı. Bunlardan Bulanıklı Keşiş oğlu Ginyaz, Abmu köylü Gazar, Kebulan köylü Budu, Muş’lu Mülkek oğlu ve […]

Yazan |Haziran 28th, 2015|Belgeler, Ermeniler, Soykırım|Yorum yok

Muş’tan Vahşet Manzaraları

Muş halkından Mehmed Resül’ün yeminle zaptolunan ifadesidir: (*)

“Ben asker olarak harpte bulunuyordum. Aldığım yaradan dolayı, Bistis cihetine doğru çekilen müfrezeyi takip edemeyerek benim gibi yaralı ve sakat olan diğer üç askerle birlikte geri kaldık. Bir müddet sonra, Rus kazaklarının rehberi olan Ermeni çeteleri yanımıza geldi­Ier. Arkadaşlarımızdan Harput’lu, Hüseyin ismindeki askerin gözlerini, çıkararak ”kalk bak, […]

Bitlis’te Ermeniler

İsimleri,yetki ve vazîfeleri ile imzâları aşağıda zikredilen kişiler tarafından tutulan zabıttır: 

Ermeniler tarafından Bitlis’de tahrip edilen yıkılan mâbedler, kutsal yerler, resmî dâireler ve bazı umûmî binalar şunlardır:

CâmiIer:

Meydan Câmii Şerifi

Câmi-i Kebîr

Hoca Bey Câmi-i Şerifi

Gökmeydan Câmi-i Şerifi

Şeyh Hasan Câmi-i Şerifi

Kuru Peyker Câmi-i Şerifi

Farisiye Câmi-i Şerifi

Kureyş Câmi-i Şerifi

Mermot Câmi-i Şerifi

Taş Câmi-i Şerifi

Kızılmescid Câmi-i Şerifi

Alemdar Câmi-i Şerifi

Şerefiye Câmi-i Şerifi

Çihar […]