İsyanlar

”Mezarlıktan Ölü Fışkırıyordu”

(…Erzurum’da öyle acıklı manzaralar  gördük ki, insanı insanlıktan iğrendiriyordu; Halk, gözyaşIarı ile şuraya-buraya, kimi oğlunu, kimi babasını kimi karısını süngülenmiş veya yakılmış buluyor, saçlarını yoluyordu. Birçok sokaklarda, hiç hayat görünmüyordu. Yerlerde çocuk, kadın yaşlı, kanlar içinde yatıyordu. Yalnız son  gece (11-12 Mart 1918’de) üç bin müslüman kestiklerini, iyice övünerek Ermeniler, Ruslar’a anlatmışlar; bunu Yarbay […]

İçi Ceset Dolu Kuyular

(…Ermeni kıyıcılıklarını/kıyım-zulüm-cinâyet bizzat gördük; Erzincan’daki Rus subayı da gördüklerini yazdı. Bir çok fotograf ve raporlar -Belgeler Kitabı’nda- tutanak biçiminde yazıldı. Birçok güzel yapılar, kışlalar yakılmıstı. Bâzılarının içlerine insan doldurarak ateşe vermişler. İçi cesed dolu kuyular çoktu. Bu dokunaklı görünüşler, Erzurum ve çevresinde de ne kıyıcılıklar geçtiğini, bize gösteriyordu.

….Geçtiğim yerlerde, hayat kalmadığını görüyordum. Karargâhımın bulunduğu […]

Şerefsizler Erzurum’da…

(… Ermeniler Revan şehrinde geceleri müslümanların evlerine tecâvüz ediyorlarmış. Mallarını gasb ve ırzlarına tecâvüz etmek gibi mezâlim icrâ ediyorlarmiş. Kasaba hâricinde, hattâ İstasyon Yolu üzerinde gurûbdan/güneş battıktan  sonraya kalan müslümanlar kayboluyorlarmış. Kırda, sahrâda hiçbir müslüman dolaşamıyormuş. Dolaşanlar olursa derhal Ermeniler tarafından yakalanıp öldürülüyorlarmış. Revan’in Kabristanlık mahallesinde Ali oğlu Cebbar’ın gözünün önünde evine girmişler, nâmusuna […]

Bitlis’te Ermeniler

İsimleri,yetki ve vazîfeleri ile imzâları aşağıda zikredilen kişiler tarafından tutulan zabıttır: 

Ermeniler tarafından Bitlis’de tahrip edilen yıkılan mâbedler, kutsal yerler, resmî dâireler ve bazı umûmî binalar şunlardır:

CâmiIer:

Meydan Câmii Şerifi

Câmi-i Kebîr

Hoca Bey Câmi-i Şerifi

Gökmeydan Câmi-i Şerifi

Şeyh Hasan Câmi-i Şerifi

Kuru Peyker Câmi-i Şerifi

Farisiye Câmi-i Şerifi

Kureyş Câmi-i Şerifi

Mermot Câmi-i Şerifi

Taş Câmi-i Şerifi

Kızılmescid Câmi-i Şerifi

Alemdar Câmi-i Şerifi

Şerefiye Câmi-i Şerifi

Çihar […]

Soykırım-7

Ermeniler Türkler’e mezâlim yaparken Avrupa’da ve Amerika’da çesitli propaganda vâsıtalarından istifâde ederek Türkler’in Ermeniler’e zulmettiğini söylerler…Bunun üzerine Amerika bir tahkik/araştırma hey’eti gönderir. Amerikan Hey’et Başkanlığı’na Birinci Kafkas Kolordu Kumandanlığı’nın vermiş olduğu raporun bazı kısımlarını resmiyete intikal etmiş şekliyle nazar-ı ibretinize sunmak istiyorum:

Kars ve Sarıkamış civarında yine Temmuz ayı içinde Ermeniler, müsIüman gençlerini toplayarak kaybetmişlerdir/yok […]

Sahtekâr ABD Elçisi

Fotoğraftaki şahıs, 1915’deki Ermeni Tehciri’ni Washington’a çarpıtarak rapor eden ABD’nin İstanbul Büyükelçisi Henry Morgenthau’dur.

*

(…1914 yılı yazında başlatılan Ermeni katliamı propagandası ile ilerde çalınacak minârenin kılıfı hazırlanmıştır.İngiltere ve Fransa’nın Amerika’yı savaşa sokmak hedeflerine  Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamak hedefleri de eklenince,Ermeni katliamı propagandası daha da güçlenmiştir.2 Kasım 1914’te Rusya Osmanlı Devleti’ne  savaş ilân etti.Üç gün sonra müttefikleri […]

Yazan |Nisan 20th, 2015|İsyanlar, Tehcir, Yalanlar|Yorum yok

Kaçaznuni Raporu-5

(Bu Rapor, 1923 yılında Bükreş’te Tasnaksutyun Partisi tarafından sunulduktan sonra Ermenistanda yasaklanmıştır ve ayrıca farklı dillerde kitap haline getirildikten sonraki tercümeleri de Avrupa’daki pek çok kütüphâneden toplatılıp  yok edilmiştir.)

(…)

“1920 sonbaharında Türklerin gözünde quantite riegligeabl (gülünç bir boyutta) olmadığımızı hatırlamak gerek. Geçmiş iki senenin felaketleri unutulmuştu bile. Halk, biraz dinlenmiş, hayata dönmüştü, İngilizler tarafından iyi giydirilmiş ve […]

Yazan |Nisan 15th, 2015|Belgeler, Gerçekler, İsyanlar|1 Yorum

1893’den Bir Makale

23 Aralık 1893’te, yani henüz sükûnetin hüküm sürdüğü bir devirde, Anadolu’da misyonerlik yapmış olan bir Amerikalı misyoner Cyrus Hamlin’in Boston Misyonerlik Teşkilatı yayın organı olan “Congregot ionalist” mecmuasında neşrettiği ve bir ihtar mahiyeti taşıyan makalesinden bazı pasajları okuyalım; yazar, bize doğacak hâdiseleri haber veren şu başlığı koymaktadır: “Ermenistanda tehlikeli bir kaynaşma.”

                (Türk İmparatorluğunun bazı […]

Yazan |Nisan 14th, 2015|Belgeler, Çeteler, İsyanlar|1 Yorum

Kaçaznuni Raporu-4

 (Bu Rapor, 1923 yılında Bükreş’te Tasnaksutyun Partisi tarafından sunulduktan sonra Ermenistanda yasaklanmıştır ve ayrıca farklı dillerde kitap haline getirildikten sonraki tercümeleri de Avrupa’daki pek çok kütüphâneden toplatılıp  yok edilmiştir.)
29 Mayıs 1919’da yayımla­dıkları bir bildirgeyle bağımsız ve “birleşik” Ermenistanı ilan ettik­lerini ve Türkiye Ermenistanı’nı Türk hükümranlığından kurtar­ma kararı aldıklarını belirten Kaçaznuni, bu karar sonrasında bir çok Türkiye Ermenisinin […]

Ermeni İsyanları-2

K.MARAŞ’TA ERMENİ MEZÂLİMİ-2

Zeytun Ermenileri 1895 yılında yeniden ayaklanmışlardır ve bu ayaklanma, Hınçak komitesi tarafından hazırlanıp yürütülmüştür. Bu ayaklanma 24 Ekim 1895’te başladı ve 28 Ocak 1896 tarihine kadar devam etti. 3 Kasım 1895’te asiler, Halep’teki İngiliz Konsolosuna başvurdular ve mühimmatlarının azaldığını bildirerek İngiliz Hükümeti’nin müdahalesini istediler. İstanbul’daki İngiliz Büyükelçisinin Babıâli üzerindeki baskısı sonucu Zeytun […]

Yazan |Ocak 30th, 2015|Çeteler, İsyanlar|Yorum yok