Ermeniler

For the attention of the members of the German Federal Parliament-II

The Position of the Law Regarding the Resolution of this Two-Century Long Problem?

During 1916 the Ottoman government tried one thousand three hundred and ninety seven (1397) persons in the employment of the state who had been negligent and co-operated with those who had attacked Armenian civilians during the relocations; sixty-seven (67) of those […]

Yazan |Mayıs 22nd, 2016|Ermeniler, Genel, Gerçekler|Yorum yok

For the attention of the members of the German Federal Parliament-1

19 May 2016

Esteemed Member of the German Federal Parliament,

We have learnt of the developments relating to the possibility of the Armenian allegations being discussed in the German parliament. In the framework of international law, human rights, peace, stability and security we would like to bring some information to your attention. We address those who […]

Yazan |Mayıs 20th, 2016|Belgeler, Ermeniler, Gerçekler|Yorum yok

Alman Federal Cumhuriyeti Meclis Üyelerine-1

19 Mayıs 2016

 Pek Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Asılsız Ermeni iddialarının Federal Parlamentoda görüşülmesi için çalışmaların başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Uluslararası hukuk, insan hakları, barış, istikrar ve güvenlik açısından bazı bilgileri dikkatlerinize sunmayı görev biliyoruz.  Bu konuda gerçeği, ama sadece gerçeği bilmek; adalete, egemenliklere, demokrasi ve özgürlüklere saygılı olmak isteyen herkese seslenmek istiyoruz.

Ermeni Meselesi Ne Zaman Başlamıştır, […]

Yazan |Mayıs 20th, 2016|Ermeniler, Gerçekler|Yorum yok

I WITNESSED and LIVED THROUGH-1

PRESENTATION

One of the methods used in learning and enlightening of the historical truths

with all their due aspects is the studying of the testimonies of the witnesses.

At this point the testimonies of the first hand eye-witnesses become

extremely important.

The sources of reference used in studying the events that took place on the

Eastern Front, during the First […]

Gördüklerim Yaşadıklarım-1

Tarihî olayları gerçek yönleriyle ortaya çıkarmak, öğrenmek ve

aydınlatmak için uygulanan yöntemlerden birisi de tanıkların şahitliğine

başvurmaktır. Doğal olarak olayın birinci derecede görgü tanıklarının ifadeleri

çok önemlidir.

Birinci Dünya Savaşı’nda, Doğu Cephesi’nde meydana gelen olayların

aydınlatılmasında kullanılan başvuru kaynakları da arşiv belgeleridir. Bu

cephedeki Ermeni kaynaklı olayların gerçek yönünün ortaya konmasında,

birinci derecede tanıkların şahitliklerinin önemi inkâr edilemez. Gnkur. ATASE

Başkanlığınca yayımlanan […]

Ermeni Sapıklığı

Eskiler, “Ermeni gâilesi” diyorlardı. “Gâile”, dert, sıkıntı, keder, üzüntü… İnsanı uğraştıran, bezdiren sıkıntılı iş demektir. Bir bakıma “baş ağrısı”, hattâ “baş belâsı”. Ermeni gâilesi, basit bir sorun değil, karmaşık, sui generis bir sorundur, başka sorunlara pek benzemiyor. Bu gâilenin geçmişinde, Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne ihaneti var; düşmana hizmeti var; Mehmetçiği arkadan hançerlemesi var; mâsum Müslüman […]

Yazan |Ocak 21st, 2016|Ermeniler|Yorum yok

Ermeni Târihi’nin Sırrı-5

Ermeniler’in soy köklerini araştırdığımız bu yazı serisinde, daha önce yayınladığımız dört makale ile bir gerçeğin altını çizmiştik. Bu da, soylarını hangi ırk ve kavme dayandırırlarsa dayandırsınlar, Ermeni kaynaklarındaki bütün kavimlerin, Türk boylarından ibâret olması gerçeği idi.

Yoksa, Ermeniler aslını inkâr mı ediyor?

Bu çarpıcı sualin cevâbını almak için, Ermeniler’in soy kökünü dayandırdığı bütün kavimleri tek […]

Yazan |Ekim 5th, 2015|Ermeniler, Kökleri|Yorum yok

Ruslar’ın Gözünden- 7

(21 Haziran 1918 günü Batum’da Binbaşı Mehmed Sâdık’ın Türkçe tercümesini bitirdiği bu ‘’Târihçe’’,1918’de Erzurum(veya Trabzon)da basılmıştır. Tercüme baskısının aslı,1939’da Kâzım Karabekir Paşa’nın İstanbul’da çıkan ‘’Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu’’ adlı kitabında yayınlanmıştır. (Erzincan-Erzurum-Kars-Revan-Nahçıvan-Ahılkelek ile Borçalı’daki Ermeni Vahşetleri ve Mezâlimi Üzerine,1918-1921 arasında basılmış Türkçe ve Fransızca 7 risâlenin asılları)-Kardeş Matbaası,1970-ANK.) Rusça aslı, Harp Târihi Dâiresi Arşivi, […]

Ruslar’ın Gözünden-6

(21 Haziran 1918 günü Batum’da Binbaşı Mehmed Sâdık’ın Türkçe tercümesini bitirdiği bu ‘’Târihçe’’,1918’de Erzurum(veya Trabzon)da basılmıştır. Tercüme baskısının aslı,1939’da Kâzım Karabekir Paşa’nın İstanbul’da çıkan ‘’Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu’’ adlı kitabında yayınlanmıştır. (Erzincan-Erzurum-Kars-Revan-Nahçıvan-Ahılkelek ile Borçalı’daki Ermeni Vahşetleri ve Mezâlimi Üzerine,1918-1921 arasında basılmış Türkçe ve Fransızca 7 risâlenin asılları)-Kardeş Matbaası,1970-ANK.) Rusça aslı, Harp Târihi Dâiresi Arşivi, […]

”Mezarlıktan Ölü Fışkırıyordu”

(…Erzurum’da öyle acıklı manzaralar  gördük ki, insanı insanlıktan iğrendiriyordu; Halk, gözyaşIarı ile şuraya-buraya, kimi oğlunu, kimi babasını kimi karısını süngülenmiş veya yakılmış buluyor, saçlarını yoluyordu. Birçok sokaklarda, hiç hayat görünmüyordu. Yerlerde çocuk, kadın yaşlı, kanlar içinde yatıyordu. Yalnız son  gece (11-12 Mart 1918’de) üç bin müslüman kestiklerini, iyice övünerek Ermeniler, Ruslar’a anlatmışlar; bunu Yarbay […]