Din Savaşları-1

SOSYAL DURUMLARI

Bizans’ın târihinde zaman zaman Ermeni âileler tahta geçmiş; Orta Çağ’ın devlet anlayışına paralel şartlarda Bizans’da imparatorluk tacını giyerek, yönetim kademesinin en üstünde görev almışlardır. Şimdi, biraz geriye dönüp, Ermeniler’e en büyük kötülüğü ve soykırımı Bizans’ın yaptığı gerçeğini hatırlayabiliriz.
Nasıl oluyor da yıllarca bu imparatorluğu yöneten Ermeniler, zulmün büyüğünü de gene Bizans’dan görmüş oluyorlar?

Çetin gibi […]

Din Savaşları

2.
(Din, Bizans’la Ermeniler arasındaki en büyük çatışma ve düşmanlık konusu olmuş ve asırlarca bunun kavgası sürmüştür. Çünkü dinî birliği sağlamak için girişilen çalışmalar, birlik ve berâberlik yerine tam tersi sonuç vermiş, şiddetli bir ayrılık ve kindarlık getirmiştir.

Altıncı asır sonlarında ve Bizans İmparatoru Maurice zamânında, Ermeni lideri Muşeg Mamikonyan İstanbul’a geldiği sırada, bu birliğin sağlanması […]