”Mezarlıktan Ölü Fışkırıyordu”

(…Erzurum’da öyle acıklı manzaralar  gördük ki, insanı insanlıktan iğrendiriyordu; Halk, gözyaşIarı ile şuraya-buraya, kimi oğlunu, kimi babasını kimi karısını süngülenmiş veya yakılmış buluyor, saçlarını yoluyordu. Birçok sokaklarda, hiç hayat görünmüyordu. Yerlerde çocuk, kadın yaşlı, kanlar içinde yatıyordu. Yalnız son  gece (11-12 Mart 1918’de) üç bin müslüman kestiklerini, iyice övünerek Ermeniler, Ruslar’a anlatmışlar; bunu Yarbay […]

İçi Ceset Dolu Kuyular

(…Ermeni kıyıcılıklarını/kıyım-zulüm-cinâyet bizzat gördük; Erzincan’daki Rus subayı da gördüklerini yazdı. Bir çok fotograf ve raporlar -Belgeler Kitabı’nda- tutanak biçiminde yazıldı. Birçok güzel yapılar, kışlalar yakılmıstı. Bâzılarının içlerine insan doldurarak ateşe vermişler. İçi cesed dolu kuyular çoktu. Bu dokunaklı görünüşler, Erzurum ve çevresinde de ne kıyıcılıklar geçtiğini, bize gösteriyordu.

….Geçtiğim yerlerde, hayat kalmadığını görüyordum. Karargâhımın bulunduğu […]

Şerefsizler Erzurum’da…

(… Ermeniler Revan şehrinde geceleri müslümanların evlerine tecâvüz ediyorlarmış. Mallarını gasb ve ırzlarına tecâvüz etmek gibi mezâlim icrâ ediyorlarmiş. Kasaba hâricinde, hattâ İstasyon Yolu üzerinde gurûbdan/güneş battıktan  sonraya kalan müslümanlar kayboluyorlarmış. Kırda, sahrâda hiçbir müslüman dolaşamıyormuş. Dolaşanlar olursa derhal Ermeniler tarafından yakalanıp öldürülüyorlarmış. Revan’in Kabristanlık mahallesinde Ali oğlu Cebbar’ın gözünün önünde evine girmişler, nâmusuna […]

Soykırım-7

Ermeniler Türkler’e mezâlim yaparken Avrupa’da ve Amerika’da çesitli propaganda vâsıtalarından istifâde ederek Türkler’in Ermeniler’e zulmettiğini söylerler…Bunun üzerine Amerika bir tahkik/araştırma hey’eti gönderir. Amerikan Hey’et Başkanlığı’na Birinci Kafkas Kolordu Kumandanlığı’nın vermiş olduğu raporun bazı kısımlarını resmiyete intikal etmiş şekliyle nazar-ı ibretinize sunmak istiyorum:

Kars ve Sarıkamış civarında yine Temmuz ayı içinde Ermeniler, müsIüman gençlerini toplayarak kaybetmişlerdir/yok […]

1893’den Bir Makale

23 Aralık 1893’te, yani henüz sükûnetin hüküm sürdüğü bir devirde, Anadolu’da misyonerlik yapmış olan bir Amerikalı misyoner Cyrus Hamlin’in Boston Misyonerlik Teşkilatı yayın organı olan “Congregot ionalist” mecmuasında neşrettiği ve bir ihtar mahiyeti taşıyan makalesinden bazı pasajları okuyalım; yazar, bize doğacak hâdiseleri haber veren şu başlığı koymaktadır: “Ermenistanda tehlikeli bir kaynaşma.”

                (Türk İmparatorluğunun bazı […]

Yazan |Nisan 14th, 2015|Belgeler, Çeteler, İsyanlar|1 Yorum

Burası Diyarbakır

DiYARBAKIR VE ÇEVRESiNDE ERMENİ MEZALİMİ

Vilâyet makamınca yapılan tahkikat neticesinde Ermenilerin Di­yarbakır vilâyetinde pek çok zulüm yaptıkları anlaşılmıştır.

1- Silvan kazasında (Başnak) ismindeki Ermeni köyünden Doryan Dono adlı şeririn başkanlık ettiği çete, 28 Haziran 331 tari­hinde Milis zabiti Hacı Hamit Efendi’nin kumandasında ve kafi mik­tarda jandarma ve milis kuvvetlerinin refakatiyle sevk olunan beş yüz­den fazla Mekkâreci […]

Dr.Astarcıyan Neler Yazdı?-7

Bir Ermeni târihçisi(Dr.A. ASTARCÝYAN), 1951’de Musul’da Ýttihad’ül-Cedide Matbaası’nda Arapça olarak basılan “Tarih al Ummat al Armaniyya” (Ermeni Milleti Tarihi)  adıyla bir kitap yayınladı. Doktor A.Astarcıyan bu kitabında, târih boyunca Ermenilerin başından geçen olayları kendi milleti açısından anlatmakta; Ermeni komitacılarının, başka devletler hesâbına Müslüman-Türklere karşı nasıl çarpıştıklarını çekinmeden sıralamaktadır:

(1908’de Pâdişah tahttan indirilmiş, İkinci Meşrutiyet ilân […]

Dr.Astarcıyan Neler Yazdı-6

Bir Ermeni târihçisi(Dr.A.ASTARCÝYAN), 1951’de Musul’da Ýttihad’ül-Cedide Matbaası’nda Arapça olarak basılan “Tarih al Ummat al Armaniyya” (Ermeni Milleti Tarihi)  adıyla bir kitap yayınladı. Doktor A.Astarcıyan bu kitabında, târih boyunca Ermenilerin başından geçen olayları kendi milleti açısından anlatmakta; Ermeni komitacılarının, başka devletler hesâbına Müslüman-Türklere karşı nasıl çarpıştıklarını çekinmeden sıralamaktadır.

(…1904 yılında, Taşnak Partisi’nin düzenlemesiyle Sason isyan etmiş, […]

Soykırım-3

(Üstteki fotoğrafta,bir grup Ermeni çapulcu görülüyor)

Tarihçi Justin Mc Carthy, Ermeni ayaklanmalarının altını çizer ve alınan tehcir kararına açıklık getirir:

Ermeni ayaklanmaları, “tabiî ki bir tesadüf değil, ayaklanmaların [çeşitli cephelerde] gerçekleşmesinin bir sebebi var. Bu ayaklanmalar, Osmanlı Ordusu için büyük bir felâket anlamına geliyordu ve Osmanlılar… Ermeni isyancılarla savaşabilmek için cephelerden asker çekmek zorunda kaldılar. Eğer […]

Yazan |Şubat 3rd, 2015|Çeteler, Soykırım, Tehcir|Yorum yok

Ermeni İsyanları-2

K.MARAŞ’TA ERMENİ MEZÂLİMİ-2

Zeytun Ermenileri 1895 yılında yeniden ayaklanmışlardır ve bu ayaklanma, Hınçak komitesi tarafından hazırlanıp yürütülmüştür. Bu ayaklanma 24 Ekim 1895’te başladı ve 28 Ocak 1896 tarihine kadar devam etti. 3 Kasım 1895’te asiler, Halep’teki İngiliz Konsolosuna başvurdular ve mühimmatlarının azaldığını bildirerek İngiliz Hükümeti’nin müdahalesini istediler. İstanbul’daki İngiliz Büyükelçisinin Babıâli üzerindeki baskısı sonucu Zeytun […]

Yazan |Ocak 30th, 2015|Çeteler, İsyanlar|Yorum yok