Biz de Kimiz?

Biz de Kimiz?–5

”Türk, asillerin asilidir. Yapmacık olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asâlet ona tabiatın hediyesidir.”

               –Pierre Loti–

Biz Kim miyiz?

(Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.)                              –Albert Einstein–

*

(Ünlü bir İngiliz bilgini olan Profesör J.W.Arnold’un 1896’da yayınladığı ve ikinci baskısı Türk düşmanlığının Avrupa’da alıp yürüdüğü 1913’te çıkan “The Preaching of Islam-A. History  of a […]

Yazan |Mayıs 30th, 2015|Biz de Kimiz?, Gerçekler|Yorum yok

”Türkler’den bahsediyorum…”

‘Türklerden bahsediyorum… Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırmak, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur.’ Tasso – İtalyan Şair

***

Türkler’i,gerek Selçuklu gerek Osmanlı devirlerinde,vâsıl oldukları […]

Yazan |Ocak 13th, 2015|Belgeler, Biz de Kimiz?|Yorum yok

Biz de Kimiz?

”Tarih, Türkler’den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar medeniyetin birer ziynetidir.”

–Alman târihçi HAMMER–

***

Türkler’i,gerek Selçuklu gerek Osmanlı devirlerinde,vâsıl oldukları medeniyetlerinin yaratıcı ve terkipçi şuûruyla târih sahnesine çıkaran ve bu oluşu vücûda getiren sırlar nelerdir? İşte bu tılsımı bulmak,geçmiş adına ne kadar mühimse, hâl ve gelecek nâmına da o kadar ehemmiyetli […]

Yazan |Eylül 27th, 2014|Biz de Kimiz?, Gerçekler|Yorum yok

Biz de Kimiz?-1

Üstte fotoğrafını gördüğünüz Albert Sorel,biz Türkler için için şöyle diyor:
‘Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.’
*
‘’Osmanlı devletinde hangi müesseseyi kurcalıyacak olsak,temelinde birbiri ile sarmaş dolaş olmuş bir vatan ve îman aşkı yattığını görürüz.
…Toprağı,îlâ-yı kelimetullah adına Türkleştirerek savaşını,yaşanmış bir prensip hâlinde gerçekleştiren müslüman Türkler,bin sene evvelinden beri hep aynı gâye uğruna can baş fedâ […]

Yazan |Eylül 24th, 2014|Biz de Kimiz?|Yorum yok