paul_marsan_dit_dornac__albert_sorel-192-1Üstte fotoğrafını gördüğünüz Albert Sorel,biz Türkler için için şöyle diyor:
‘Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.’
*
‘’Osmanlı devletinde hangi müesseseyi kurcalıyacak olsak,temelinde birbiri ile sarmaş dolaş olmuş bir vatan ve îman aşkı yattığını görürüz.
…Toprağı,îlâ-yı kelimetullah adına Türkleştirerek savaşını,yaşanmış bir prensip hâlinde gerçekleştiren müslüman Türkler,bin sene evvelinden beri hep aynı gâye uğruna can baş fedâ etmişler,Kızılelma’nın uğrunda tozu dumana katarak koşmaktan yılıp usanmamışlardır.
Bu aşk ateşi ile Anadolu’nun her bir köşesinde mekân tutmuş,ocak uyandırmış Orta Asya Türklüğü,canını,gâyesine adamış Alpler,Erler,
Erenler kaafilesinden Horasanlı erler…Mühim olan da şu ki,kendi yer ve yurtlarını terkerederk fersahlarca uzaklardan gelmiş ve canlarını gâyeleri uğruna adamış bu erlerin,kimseden bir talepte bulunmadan, gittikleri yerleri şenlendirdikleri,îmar ve ihyâ ettikleri,örnek bir Türk-İslâm anlayışının mahsûlü oluşudur.
Rahmet gibi Orta Asya’dan yağarcasına dökülen daha niceleri vardır ki,Anadolu’yu karış karış fetheden bu prensip fedâîleri hâlâ Türk topraklarında bir mânevî saltanat sürdürmektedirler…Yurdun her bir köşesinde ayak izleri bulunan,sesleri işitilen,öğrettikleri yaşanan ulular mevcuttur…
İşte Müslüman Türk’e vatan hazırlayanları ve bu uğurda yediden yetmişe maddî-mânevî cihad yolunda gecesini gününü,varını yoğunu fedâ eden uluları,Türk gençliğine duyuramamakta gaflet gösterdikçe de onların on parmağının yakamızdan tutarak bizden hesap soracağını neden hiç düşünmemekteyiz?’’(1)
———————————–
(1) Sâmiha AYVERDİ –Hey Gidi Günler Hey/7, 16-17.s.