neyzen

About neyzen

This author has not yet filled in any details.
So far neyzen has created 101 entries.

For the attention of the members of the German Federal Parliament-II

The Position of the Law Regarding the Resolution of this Two-Century Long Problem?

During 1916 the Ottoman government tried one thousand three hundred and ninety seven (1397) persons in the employment of the state who had been negligent and co-operated with those who had attacked Armenian civilians during the relocations; sixty-seven (67) of those […]

Yazan |Mayıs 22nd, 2016|Ermeniler, Genel, Gerçekler|Yorum yok

Alman Federal Cumhuriyeti Meclis Üyelerine -II

Pek Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Bu 2 Asırlık Meselede Son Çözüm Mercii hukuk ne diyor, ona da bakalım:

1.Osmanlı Türk Devleti, göç sırasında (1916) ihmal gösteren, saldırganlarla işbirliği yapan 1397 görevliyi Divan-ı Harp’te yargılayarak 67’si idam, diğerlerini çeşitli ağır cezalara çarptırmıştır. Katliamı planlayan bir devlet, kendi görevlisine böyle bir ceza verebilir mi?

İngiliz Kraliyet Başsavcısının […]

Yazan |Mayıs 22nd, 2016|Belgeler, Gerçekler|Yorum yok

For the attention of the members of the German Federal Parliament-1

19 May 2016

Esteemed Member of the German Federal Parliament,

We have learnt of the developments relating to the possibility of the Armenian allegations being discussed in the German parliament. In the framework of international law, human rights, peace, stability and security we would like to bring some information to your attention. We address those who […]

Yazan |Mayıs 20th, 2016|Belgeler, Ermeniler, Gerçekler|Yorum yok

Alman Federal Cumhuriyeti Meclis Üyelerine-1

19 Mayıs 2016

 Pek Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Asılsız Ermeni iddialarının Federal Parlamentoda görüşülmesi için çalışmaların başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Uluslararası hukuk, insan hakları, barış, istikrar ve güvenlik açısından bazı bilgileri dikkatlerinize sunmayı görev biliyoruz.  Bu konuda gerçeği, ama sadece gerçeği bilmek; adalete, egemenliklere, demokrasi ve özgürlüklere saygılı olmak isteyen herkese seslenmek istiyoruz.

Ermeni Meselesi Ne Zaman Başlamıştır, […]

Yazan |Mayıs 20th, 2016|Ermeniler, Gerçekler|Yorum yok

I WITNESSED and LIVED THROUGH-1

PRESENTATION

One of the methods used in learning and enlightening of the historical truths

with all their due aspects is the studying of the testimonies of the witnesses.

At this point the testimonies of the first hand eye-witnesses become

extremely important.

The sources of reference used in studying the events that took place on the

Eastern Front, during the First […]

Gördüklerim Yaşadıklarım-1

Tarihî olayları gerçek yönleriyle ortaya çıkarmak, öğrenmek ve

aydınlatmak için uygulanan yöntemlerden birisi de tanıkların şahitliğine

başvurmaktır. Doğal olarak olayın birinci derecede görgü tanıklarının ifadeleri

çok önemlidir.

Birinci Dünya Savaşı’nda, Doğu Cephesi’nde meydana gelen olayların

aydınlatılmasında kullanılan başvuru kaynakları da arşiv belgeleridir. Bu

cephedeki Ermeni kaynaklı olayların gerçek yönünün ortaya konmasında,

birinci derecede tanıkların şahitliklerinin önemi inkâr edilemez. Gnkur. ATASE

Başkanlığınca yayımlanan […]

Misyonerler ve Ermeniler

1831
Türkiye’de ilk resmî Protestan misyoner merkezi,Amerikalı misyoner William Godell tarafından İstanbul’da kuruldu.Godell’in ilk yaptığı işlerden biri İncil’in Ermeni harfleriyle Türkçe olarak basılmasını sağlamak ve Ermeniler arasında çalışmaları yoğunlaştırmak oldu.Türkiye Ermenileri,evlerinde de kiliselerinde de Türkçe konuşuyorlar,fakat Arap harflerini okumakta zorlanıyorlar diye, Ermenilere dönük İncil kitapları,Ermeni harfleriyle Türkçe olarak basıldı.Osmanlı ülkesinde unutulmaya yüz tutmuş Ermeniceyi dirilten,Ermenilere […]

Yazan |Ocak 22nd, 2016|Kısa Kısa|Yorum yok

Ermeni Simsarlar Palazlandı

1820-1839
Amerikan misyonerleri,1820’den 1839’a kadar İstanbul,İzmir,Adapazarı,Bursa,Trabzon,Erzurum,Yozgat,Rumeli’de Samakov ve Beyrut gibi yörelerde faaliyetlerini geliştirdiler.
*
 Mayıs 1830
Osmanlı İmparatorluğu ile ABD arasında Ticaret ve Seyrisefâin Antlaşması imzâlandı.Antlaşma ile ABD’ye ‘’en çok kayırılan ülke’’(en ziyâde müsâadeye mazhar devlet) statüsü tanındı.Yani Amerikalılara kapitülasyonlardan âzamî ölçüde yararlanma hakkı tanındı.Aynı zamanda Amerikan tüccarına Türkiye’de imtiyazlı ‘’simsarlar’’(brokers) kullanma hakkı da bahşedildi.Bu haktan en fazla […]

Yazan |Ocak 22nd, 2016|Kısa Kısa|Yorum yok

”Günah İmparatorluğunu Yıkmak”

–14 Ocak 1820–
Amerikan misyoner örgütü American Board tarafından Türkiye’ye gönderilen Levi Parsons ve Pliny Fisk adlarındaki ilk Protestan misyonerler İzmir’e (1819)çıktı.Parsons,İzmir’e çıktıktan az sonra,’’Tanrının yardımıyla,bu kudretli günah imparatorluğunu tamamen yıkacak bir sistem kurmaya’’ and içtiğini yazdı.(…to see a system in operation which,with the divine blessing,shall completely demolish this mighty empire of sin.)Parsons,düşündüklerini yapmaya vakit […]

Yazan |Ocak 22nd, 2016|Kısa Kısa|Yorum yok

Ermeni,Rus’un Köpeği

21 Kasım 1774

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti,Osmanlı Hıristiyanlarının dinlerini ve kiliselerini koruyacağını Rusya’ya taahhüt etti.Antlaşmanın yedinci maddesi Rusya’yı,Türkiye’deki Hıristiyanların koruyucusu durumuna getirdi.Rusya ayrıca,Beyoğlu’nda bir Ortodoks kilisesi yapma,eski bir kiliseyi onarma ve bunları kullanma hakkı da elde etti.Rus Çarlığı,Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmağa başladı.Bâzı Hıristiyan gruplar ve bu […]

Yazan |Ocak 22nd, 2016|Kısa Kısa|Yorum yok